Poskytované služby - ALL4ITIS

ALL4ITIS

Vše pro informační technologie a informační systémy

Title
Přejít na obsah
Poskytované služby

Výběr, nasazení a správa firemního informačního systému
 • Nabízíme zákazníkům komplexní služby při výběru, zajištění, budování a správě jejich firemního informačního systému. Na firemní informační systém pohlížíme jako na množinu všech doposud používaných, nebo následně nasazených SW aplikací, sloužících ke zpracování firemních dat a jejich prezentaci.
 • Outsourcing správy a administrace firemní počítačové sítě a zařízení zapojených do této sítě
Tyto služby poskytujeme na základě smlouvy o outsourcingu informačních technologií. Tato služba zahrnuje všechny potřebné činnosti potřebné k zabezpečení funkčnosti a bezproblémovému chodu firemní počítačové sítě zákazníka a také i k této síti připojených zařízení. Proto máme snahu Váš informační systém z modernizovat s respektem na doposud vynaložené investice.
Informační a datová bezpečnost rozšířená o problematiku GDPR
 • Počítačové data a firemní informace patří mezi nejdůležitější aktiva kterékoliv firmy a proto je potřeba je chránit před jejich ztrátou nebo zneužitím.
 • Poskytujeme v této oblasti celý sortiment služeb. Od provedení potřebných analyz, až po realizaci potřebných opatření. Zákazníkovi doporučíme řešení, které vychází ze zavedených norem a metodik. Nastartujeme u Vás projekt zavedení ISMS dle normy ISO 27001. Projektem Vás provedeme, až k závěrečné certifikaci.

V této souvislosti řešíme také nejnovější požadavky na ochranu osobních údajů dle nařízení EU - GDPR.  
Poskytujeme tyto služby:
   • Metodické vedení a poradenství při řešení problematiky GDPR v organizaci
   • Komplexní služby zavedení GDPR v organizaci zákazníka
   • Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR-DPO) formou outsourcingu
Pod našim vedení je schopen zákazník si vyřešit problematiku GDPR ve své organizaci jenom s využitím svých vlastních zdrojů !
(C) All4ITIS - 2011-2018
Vše je řešitelné !
Návrat na obsah